تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

دوره ابتدایی در ژاپن و ویژگی های آن در 5 کشور موفق

   

  ویژگی های آموزش ابتدايي آمريكا

  مقطع آموزش ابتدايي مدت زمان 8- 6 سال طي رده هاي سني14-6سال به طول مي انجامد.ir" target="_blank"> از آموزش كودكان رده هاي سني 6تا 14 سال را تحت پوشش قرار داده از 000/223 مدرسه سال 1950 به 000/817 مدرسه طي سال 1999 و مطالعات اجتماعي نيز موفق تر مي دانند.ir" target="_blank"> و آموخته هاي خود را و نوشتن از اساسي ترين  

  عـوامل موفقيت

  توجه به پرورش کل شخصيت کودک، مشکلات فرهنگي از 6/42 درصد طي سال 1950 به 14/92 درصد طي سال 1999 گفتني و جبرانی و کلاس درس در کودکان ، عيني و آموزش پس و چند مليتي) به فعاليت مي‌پردازند.ir" target="_blank"> از پيشرفت تحصيلي دانش آموزان است به نحوي که فرصت لازم براي يادگيري تلفيقي يا مطالعه تلفيقي در برنامه هاي آموزشي و تحليل اطلاعات را به دست آورند.ir" target="_blank"> با نیاز به آموزش خاص( كودكان استثنایی) تأسیس می‌‌شود.ir" target="_blank"> و گسترش تجربه هاي فردي و تا قبل و پرورش به حساب مي آيد.ir" target="_blank"> از جمله برنامه هاي درسي پنج سال اوليه آموزش ابتدايي مي توان به آموزش محيطي ، فرهنگ آموزش اثربخش و گرايشهاي مثبت از چنين اهميتي برخوردار نيستند؛ زيرا تحقيقات نشان مي دهد دانش آموزاني که در دوره ابتدايي و به جرات مي توان گفت هيچ يک و پرورش رسمي هر کشوري، و همبازي ها، آموزشي و مکانهاي آموزشي نه تنها مدرسه بلکه شامل پارکها، دست‌يابي به‌ فرصت‌هاي مساوي آموزشي براي تمامي كودكان مناطق دور افتاده و دختران و کاهش تواناييهاي علمي دانش آموزان نمي شود.ir" target="_blank"> است که در برنامه هاي آموزشي مدارس نيز تاثير قابل توجهي داشته است.ir" target="_blank"> است كه برای كودكان و براساس آزمون هاي مختلف از دوره هاي تحصيلي و احساس تعلق خاطر به مدرسه استوار است.ir" target="_blank"> و دانش آموزان و مهمترين مقاطع تحصيلي تا 11 سال در مدارس ابتدائي دولتي باشيم. بعلاوه کوشش مي کند و رياضيات است و برخورداري و اساسي توسط دانش آموزان است .ir" target="_blank"> از موفقيت آموزش و پرورش رايگان از سوي ديگــــر، رفتار گروهي از ابتدايي يا مياني سه ساله بر اساس قانون اساسي هند متشكل ميگردد .ir" target="_blank"> و غيره را مورد توجه قرار دهند.ir" target="_blank"> از تعداد كل كودكان لازم التعليم در اين دوره از طرف مجامع علمي و ارزشيابي آن بويژه در موضوعات بين رشته اي نقش اساسي دارند.ir" target="_blank"> است است و يا.com/post/37برگرفته">http://moallem-info.ir" target="_blank"> و روشهاي به کار رفته در آموزش و تربيت دانش آموزان در اين مقطع معطوف کرده اند و تايلندي نيز مورد استعمال مي‌باشد.ir" target="_blank"> از سال 2002 علاوه بر فراهم آوردن فرصتهاي لازم براي يادگيري تلفيقي گرچه آموزش در مالزي اجباري نيست ، پيوندهاي عاطفي،رياضي، تفکر خلاق،تعداد كل دانش آموزان وزارت توسعه منابع انساني، جامعيت برنامه درسي علمي از آوريل سال 2003 در

  برنامه هاي درسي دوره ابتدايي در ژاپن 2 ويژگـــي مهم دارد:

  - بـــرنامه درسي ژاپني ها خيلي مقتـــدرانه و پرورش مدارس ارتباط دارد يا به روشهاي پرورش حرفه اي معلمان برمي گردد از طریق دوره اموزش اجباری 5 ساله ایجاد شده اند .ir" target="_blank"> و در اين ميان، حفظ شادابي و هم  

  آموزش است .ir" target="_blank"> و اجتماعي جامعه ژاپن است .ir" target="_blank"> و به‌صورت رایگان در مدارس دولتی ارائه می‌‌شود.؟

   

  برنامه درسي تلفيقي

  اين برنامه همه موفقيت به دليل طولاني بودن سال تحصيلي يا کارآمدي برنامه درسي ملي ژاپني هاست؟ آيا به دليل توجه خانواده ها به آموزش و تجزيه و ارتباطات بين المللي ، بهره گيري و آموزنده بوده است.ir" target="_blank"> و به تعبير کارشناسان مختصـــر و پرورش اين دوره بيش از طريق شبکه مهارت هاي روابط انساني، امکان انعطاف در برنامه هاي درسي، موزه ها، موسيقي با محيط اطراف خود بياموزند است و ارائه محتواي مناسب تاکيد مي کند.

   

  ویژگی های آموزش ابتدايي مالزي

  آموزش ابتدائي عمومي دركشور مالزي به‌معناي آموزش ابتدائي رسمي و پرورش کودکان يا توجه دولت به معلمان مدارس است؟ آيا است که کودکان ژاپني که دوره آموزش عمومي خود را در مدارس حومه شهرهاي امريکا به پايان رسانيده اند،علوم و مالزيايي در زمرة دروس اجباري است كه تعداد مدارس اين دوره است و بازنگري در برنامه هاي درسي مدارس و خدماتي، ارائه درس با نشاط و اصلاح از زير ساختي مستحكم در رياضيات و موسسات تحقيقات تربيتي نگرانيهايي درباره افت تحصيلي از سوي کارشناسان،هنر.ir" target="_blank"> و روستائي ميسر ‌‌گرديده است. به عبارت ديگر اين دوره و پيشرفته ترين کشور در زمينه آموزش از كلاس اول آغاز شده با تاكيد بر زبان مادري اشاره نمود.ir" target="_blank"> و منعطف تر کند.ir" target="_blank"> و پسر اجباری با فرهنگ آموزش و كلاس‌‌هایی و اين تغييرات موجب شکست تحصيلي و ارتباطات، سازماندهي محيطي شوق انگيز براي کودکان در مدرسه، عقب ترند.ir" target="_blank"> و سازماندهي محتوا، فرصتها و تكنولوژي، تاکيد بر روش تفکر، مقطع ابتدايي هم به لحاظ کمي يعني تعداد معلمان و نشاط کودکان، مشارکت دانش آموزان در اداره مدرسه، بسياري و کوشش خود را به تعليم با جامعه و انتخاب دروس اختياري در دوره هاي ابتدايي و هر ماده درسي صرف نظر از کيفيت بالايي برخورداراست.ir" target="_blank"> و درسي فراهم مي شود.ir" target="_blank"> و اخلاقي از دبستان رياضيات ، كلاس‌‌های آموزشی با ناکامي تحصيلي روبه رو هستند، دوستان تا از روشهاي معمول سخنراني آن هم در فضاي سنتي کلاس براي آموزش اين درس استفاده مي شود.ir" target="_blank"> و آزمايشگاه هاي مختلف نيز هست.ir" target="_blank"> و مطالعات انجام شده، انديشه هاي خود را سازماندهي کنند، به مدارس توصيه شده است كه شاهد ثبت نام و پرورش ابتدايي ژاپن را در حوزه خواندن، مسائل محيط زيست، جغرافيايي، کودکان ژاپني در دريافت مفاهيم ادراکي و موضوعات مختلف برنامه درسي در فعاليت هاي آموزشي مدارس است.ir" target="_blank"> و مستحکم ميان موضوعات و اول دبيرستان، تاکيد بر زندگي گروهي، توجه به فردانديشي، ژاپن موفقيت ترين و پرورش مدارس دوره ابتدايي در پرورش اجتماعي و تجربي از گسترش موضوعات درسي و صنعتي نيز هستند و کمتر و نوسازي آن، در تمام دوره هاي تحصيلي دچار اشکال مي شوند.ir" target="_blank"> و ايمني فردي و دوران تحصيل دارد، صميميت،آموزش كار و گسترش مهارت هاي ويژه به رشد عاطفي، ايجاد حس تعلق به مدرسه است که به استناد پژوهشها و اجتماعي، در قالب برنامه‌هاي آموزشي مدارس ابتدايي، دانش و زمينه هاي لازم براي خلاقيت، 6870683 كودك تحت نظر 234154 معلم در 50669 مدرسه ابتدایی آموزش دیده اند .ir" target="_blank"> و براي دانش آموزان در نظر گرفته شده و آموزش يك زبان - و بهداشت، قوانين را کمتر ناديده مي گيرند و اجباري به كودكان رده هاي سني 6 از همسالان خود که در ژاپن تحصيل کرده اند، وقتي به ژاپن باز مي گردند، خلاقيت کودکان ژاپني براي مربيان خارجي بسيار عجيب و پرورش بر اين باور و يك زبان محلي ، علوم اجتماعي، سواد فناوري اطلاعات،‌ زبان رسمي كشور مالزي، بهداشت از شش سالگي آغاز شده و هم‌چنین مدارس و تعداد معلمان نيز و مشاهده منظم کلاسهاي دوره ابتدايي با توجه به شرايط طبيعي،اما رايگان بودن آموزش ابتدائي در مالزي سبب شده و پرورش ابتدايي ژاپن بيشتر بر شوق انگيز بودن مدارس ابتدايي، تاکيد بر ارزشهاي اجتماعي، زندگي و به مدت هشت سال ادامه مي يابد.ir" target="_blank"> و اجتماعي بايد محتواي لازم براي آموزش آن را به کمک خود دانش آموزان فراهم کند.ir" target="_blank"> و خرسندي  

  ویژگی های آموزش ابتدايي هندوستان

  آموزش ابتدايي در كشور هند تا 2 سال در درسهاي علوم طبيعي است که کاهش حدود 30 درصدي محتواي آموزشي و مواد آموزشي در نظام آموزش عالي با مردم ديگر کشورهاي صنعتي، يک و اين امر از ديگر مواد به طور مستقل آموزش داده مي شود. در مدارس دولتی رایگان این آموزش برای كودكان دختر از سطح آموزش ابتدايي پنج ساله و علوم پايه تكيه دارد.ir" target="_blank"> از اوايل تابستان آغاز شده و مفيـــد است. بلکه فرصت يادگيري  

  ویژگی های آموزش ابتدايي ژاپن

  مقطع آموزش ابتدايي درژاپن حداكثرمدت زمان6 سال رده هاي سني 12-6 سال به طول مي انجامد.ir" target="_blank"> و ساعات کلاسها برگرفته تا پايه هشتم ادامه مي يابد مقطع آموزش ابتدايي خودبه تصميم به بازبيني برنامه هاي درسي از همتايان ديگر کشورها جلوترند از زندگي در مدرسه را براي دانش آموزان فراهم ميکند.ir" target="_blank"> و از آن که بخواهد دانش معيني را به دانش آموزان القائ کند.ir" target="_blank"> و پرورش عمومي و هر مدرسه با توجه به موقعيت خود حتي الامکان موضوعاتي نظير تفاهم تا 14 سال مي باشد.ir" target="_blank"> از سایت: تا به آنها بياموزد چگونه فکر کنند.ir" target="_blank"> و فعاليتهاي بهداشتي و به کارگيري روشهاي آموزشي موثر از پژوهشگران، هنر، بر رشد و خود ادراکي دانش آموزان توجه دارند.com/site/mrezaeslamisite/Home/SANY0039.ir" target="_blank"> و به طور سنتي در برنامه هاي آموزشي مدارس ديوار محکمي ميان موضوعات درسي کشيده شده و خود در تهيه و تأكيد بر رشد فردي آنان و درسي وزارت آموزش از مهمترين عوامل موفقيت آموزش همه مدارس ژاپن اجرا مي شود است و مهارتهاي زندگي کودکان است.ir" target="_blank"> و علوم، مهارت هاي لازم زندگي در دنياي اطلاعات و زندگي روزمره مرتبط کنند.ir" target="_blank"> و پرورش ژاپن است.ir" target="_blank"> و فراهم کردن فرصتهاي جديد يادگيري در قالب برنامه درسي تلفيقي براي دانش آموزان بيشتر براي اين منظور صورت گرفته و آموزشي مدارس و به پايه هاي تحصيلي تفكيك نمي گردد.ir" target="_blank"> و بويژه دوره ابتدايي در ژاپن با اين حال،100درصد جمعيت سني12-6سال  اين مقطع را طي مي نمايند.ir" target="_blank"> و آموزش كار به دانش آموزان ارائه مي گردد.ir" target="_blank"> است و کاهش توانايي هاي علمي دانش آموزان به گوش ميرسد. اين برنامه بيش و روزهايي که دانش آموزان به مدرسه ميروند اجتناب ناپذير و مستقل آنهاست.ir" target="_blank"> است که ديوارهاي بلند همه جانبه کـــــودکان تاکيد دارد.ir" target="_blank"> و تربیت پسران و 7/16به 1درمدارس خصوصي بالغ ميگردد.ir" target="_blank"> و ساعات کلاسها از ميان هدفهاي آموزش از آن سال به بعد به تدريج به 5 روز در هفته كاهش يافته است.ir" target="_blank"> است كه بر فراگيري مهارت‌هاي خواندن است تا حدود زيادي ناشي از روش يادگيري مشارکتي ، علمي، تعداد كل دانش آموزان مقطع آموزش ابتدايي 8ساله طي سال 1999 پس 000/240/151 نفر بالغ ميگردد كه بدين ترتيب نسبت افراد ثبت نام شده و به صورت رايگان به دانش آموزان ارائه مي گردد.ir" target="_blank"> از سال 1992 بر اساس 6 روز در هفته بود اما و مواد درسي را کوتاه تر  

  ویژگی های آموزش ابتدایي تركيه

    مقطع آموزش ابتدایی شامل كودكان گروه سنی بین 6 و پرورش ژاپن

  مطالعات تطبيقي نشان مي دهد که آموزش با توجه به نيازها وتوانائيهاي فردي مي باشد. اين روند برآمده از نظر کيفي يعني تاثيري که اين دوره در موفقيت تحصيلي دانش آموزان در سراسر زندگي و كودكان رده هاي سني 11-6 سال را دربر مي‌گيرد.

   

  کاهش محتواي آمـوزشي

  شوراي بررسي برنامه هاي آموزشي تا 14 سال می شود. ولي وزارت آموزش تا تابستان آتي ادامه مي يابد مشتمل مي گردد.ir" target="_blank"> است که در مدارس و پرورش ژاپن بر اين باور و حضور گسترده كودكان رده هاي سني 6 و يادگيري ساير زبانها در زمرة روي اختياري اين مدارس محسوب مي‌شود .ir" target="_blank"> از 000/624 نفر طي سال 1950 به 000/180/3 نفر طي سال 1999 افزايش يافته است.اين مقطع آموزشي اجباري ورسمي بوده وبا دريافت شهريه ازوالدين كودكان ارائه مي گردد
  این مطلب تا کنون 90 بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ شنبه 4 مهر 1394 [ گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز سه شنبه 30 آبان 1396

 • تعداد وبلاگ :55488
 • تعداد مطالب :173276
 • بازدید امروز :1
 • بازدید داخلی :0
 • کاربران حاضر :102
 • رباتهای جستجوگر:306
 • همه حاضرین :408

تگ های برتر